Projekt od A do Z

Dołącz!

Poznaj sprawdzony proces obliczeń statycznych!

W tym produkcie znajduje się:

 • 0.1 Powitanie [2:11]
 • 0.2 O kursie [4:23]
 • 0.3 Jak pracować z materiałem [1:40]
 • 0.4 Pierwsze Zadanie [1:17]
 • 0.5 Materiały źródłowe
 • 1.0 Intro [1:14]
 • 1.1 Wprowadzenie do Eurokodów [5:34]
 • 1.2 Opis konstrukcji budynku [8:02]
 • 1.3 Odporność pożarowa budynku [5:02]
 • 1.4 Zadanie [1:03]
 • 2.0 Intro [0:55]
 • 2.1 Obciążenia pionowe na dachu [9:26]
 • 2.2 Obciążenia pionowe na kondygnacjach powtarzalnych [6:25]
 • 2.3 Inne obciążenia pionowe [1:19]
 • 2.4 Obciążenie wiatrem [17:28]
 • 2.5 Oddziaływania dodatkowe [3:30]
 • 2.6 Kombinacje oddziaływań według Eurokodów [19:13]
 • 2.7 Zadanie [1:29]
 • 3.0 Intro [1:07]
 • 3.1 Stateczność konstrukcji - O co w tym chodzi? [10:53]
 • 3.2 Stateczność vs. oddziaływania [4:02]
 • 3.3 Imperfekcje [5:27]
 • 3.4 Globalne efekty II-go rzędu [2:54]
 • 3.5 Efekty II-go rzędu - Kryterium sztywności giętnej [7:56]
 • 3.6 Efekty II-go rzędu - Kryterium sztywności skrętnej [8:33]
 • 3.7 Efekty II-go rzędu - Współczynnik Dischingera [6:39]
 • 3.8 Rozkład obciążeń poziomych na ściany usztywniające [9:11]
 • 3.9 Zadanie [1:54]
 • 4.0 Intro [2:06]
 • 4.1 Schemat statyczny [2:15]
 • 4.2 Podpory [5:39]
 • 4.3 Budowa modelu MES – siatka ES [5:18]
 • 4.4 Warunki pożarowe i otulina zbrojenia [3:12]
 • 4.5 Przyjęcie grubości płyty [7:33]
 • 4.6 Obciążenia i kombinacje obciążeń [3:38]
 • 4.7 Obliczenia statyczne [6:38]
 • 4.8 Weryfikacja wyników statyki [6:07]
 • 4.9 SGN Zginanie [20:34]
 • 4.10 SGN Ścinanie [4:08]
 • 4.11 SGN Przebicie [7:43]
 • 4.12 SGU Zarysowanie [5:03]
 • 4.13 SGU Ugięcie [6:08]
 • 4.14 Konstruowanie zbrojenia [4:38]
 • 4.15 Zadanie [1:07]
 • 5.0 Intro [1:52]
 • 5.1 Schemat statyczny [3:16]
 • 5.2 Podpory [1:37]
 • 5.3 Warunki pożarowe i otulina zbrojenia [4:27]
 • 5.4 Przyjęcie grubości płyty [4:51]
 • 5.5 Obciążenia i kombinacje obciążeń [2:12]
 • 5.6 Obliczenia statyczne [14:51]
 • 5.7 Weryfikacja wyników statyki [7:45]
 • 5.8 SGN Zginanie [8:11]
 • 5.9 SGN Ścinanie [3:19]
 • 5.10 SGU Zarysowanie [5:00]
 • 5.11 SGU Ugięcie [2:56]
 • 5.12 Konstruowanie zbrojenia [2:56]
 • 5.13 Zadanie [1:05]
 • 6.0 Intro [3:32]
 • 6.1 Schemat statyczny [3:02]
 • 6.2 Podpory [3:08]
 • 6.3 Warunki pożarowe i otulina zbrojenia [3:22]
 • 6.4 Przyjęcie grubości płyty [2:48]
 • 6.5 Obciążenia i kombinacje obciążeń [3:42]
 • 6.6 Obliczenia statyczne [1:37]
 • 6.7 Weryfikacja wyników statyki [2:06]
 • 6.8 SGN Zginanie [1:35]
 • 6.9 SGN Ścinanie [1:58]
 • 6.10 SGN Konsole [6:09]
 • 6.11 SGU Zarysowanie [1:34]
 • 6.12 SGU Ugięcie [2:20]
 • 6.13 Konstruowanie zbrojenia [4:25]
 • 6.14 Zadanie [1:27]
 • 7.0 Intro [1:39]
 • 7.1 Schemat statyczny [2:34]
 • 7.2 Podpory [1:10]
 • 7.3 Warunki pożarowe i otulina zbrojenia [4:21]
 • 7.4 Przyjęcie przekroju belki [6:43]
 • 7.5 Obciążenia i kombinacje obciążeń [1:19]
 • 7.6 Obliczenia statyczne [8:43]
 • 7.7 Weryfikacja wyników statyki [1:55]
 • 7.8 SGN Zginanie [6:04]
 • 7.9 SGN Ścinanie - Część 1 [11:47]
 • 7.10 SGN Ścinanie - Część 2 [14:09]
 • 7.11 SGN Ścinanie - Część 3 [8:38]
 • 7.12 SGU Zarysowanie [4:34]
 • 7.13 SGU Ugięcie [1:30]
 • 7.14 Konstruowanie zbrojenia [3:06]
 • 7.15 Zadanie [1:24]
 • 8.0 Intro [1:29]
 • 8.1 Schemat statyczny i podpory [2:54]
 • 8.2 Warunki pożarowe i otulina zbrojenia [5:33]
 • 8.3 Obciążenia i kombinacje obciążeń [6:33]
 • 8.4 Przyjęcie przekroju słupa [2:12]
 • 8.5 Obliczenia statyczne [15:09]
 • 8.6 Weryfikacja wyników statyki [1:24]
 • 8.7.1 SGN Ściskanie - Część 1 [16:15]
 • 8.7.2 SGN Ściskanie - Część 2 [18:22]
 • 8.8 SGN Ścinanie [0:42]
 • 8.9 Stan graniczny użytkowalności [0:51]
 • 8.10 Konstruowanie zbrojenia [4:38]
 • 8.11 Zadanie [1:38]
 • 9.0 Intro [2:32]
 • 9.1 Schemat statyczny i podpory [1:40]
 • 9.2 Warunki pożarowe i otulina zbrojenia [4:01]
 • 9.3.1 Obciążenia - Część 1 [7:10]
 • 9.3.2 Obciążenia - Część 2 [14:56]
 • 9.4 Kombinacje obciążeń [5:52]
 • 9.5 Przyjęcie grubości ściany [3:20]
 • 9.6.1 Obliczenia statyczne - Część 1 [10:30]
 • 9.6.2 Obliczenia statyczne - Część 2 [10:10]
 • 9.7 Weryfikacja wyników statyki [1:30]
 • 9.8.1 SGN Ściskanie ze zginaniem - Część 1 [4:40]
 • 9.8.2 SGN Ściskanie ze zginaniem - Część 2 [4:33]
 • 9.9 SGN Ścinanie [10:32]
 • 9.10 SGN Docisk [5:00]
 • 9.11.1 SGU Zarysowanie - Część 1 [16:14]
 • 9.11.2 SGU Zarysowanie - Część 2 [3:07]
 • 9.12 SGU Ugięcie [1:19]
 • 9.13 Konstruowanie zbrojenia [3:28]
 • 9.14 Zadanie [1:45]
 • 10.0 Intro [1:54]
 • 10.1 Schemat statyczny [0:52]
 • 10.2 Model podłoża gruntowego [17:24]
 • 10.3 Model MES - siatka ES [2:31]
 • 10.4 Otulina zbrojenia [2:02]
 • 10.5 Obciążenia i kombinacje obciążeń [7:49]
 • 10.6 Przyjęcie grubości płyty [3:16]
 • 10.7 Obliczenia statyczne [6:38]
 • 10.8 Weryfikacja wyników statyki [2:14]
 • 10.9 SGN Zginanie [9:33]
 • 10.10 SGN Ścinanie [7:14]
 • 10.11 SGN Przebicie [6:07]
 • 10.12 SGN Podłoża gruntowego [13:59]
 • 10.13 SGN Wypór wody [4:36]
 • 10.14 SGU Zarysowanie [10:28]
 • 10.15 SGU Osiadanie [5:29]
 • 10.16 Konstruowanie zbrojenia [4:32]
 • 10.17 Zadanie [1:40]
 • 11.00 Podsumowanie + ostatnie zadanie
 • Grupa wsparcia Projektu od A do Z
 • Mailing o projektowaniu konstrukcji żelbetowych [Archiwum]
 • Przydatne narzędzia
 • Webinary
 • Sesje pytań i odpowiedzi
 • [LIVE #1 Edycja 4] Nagranie z 1. sesji pytań i odpowiedzi 10.05.2023 [1:21:20]

O autorze

Łukasz Zdanowicz

Jestem Inżynierem budiwnictwa i i od 15 lat projektuję konstrukcje budowlane. Moje projekty spotkasz m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji, Ukrainie, a nawet w Finlandii. Lubię uczyć i dzielić się wiedzą, dlatego od 4 lat prowadzę blog oProjektowaniu.pl.

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn